Saturday, 18 July 2015
14 May 2021
یک روزمانده به پایان رسمی

«نمایشگاه مطبوعات ناگهان تعطیل شد!»

2009 October 26
گفته می‌شود با این‌که طبق اعلام قبلی قراربود نمایشگاه مطبوعات تا عصر سه شنبه باز باشد در اقدامی ناگهانی این نمایشگاه از ساعت 13 امروز دوشنبه تعطیل شد.

با اینکه هیچ مقام رسمی دلیل این تعطیلی را اعلام نکرده اما شایعات گسترده‌ای در نمایشگاه دهان به دهان می گشت که این اقدام به منظور پرهیز از درگیری‌های احتمالی صورت گرفته‌است.

گفتنی‌است درحالی که بعدازظهر امروز از ورود بازدیدکنندگان به نمایشگاه جلوگیری می‌شد یک عضو دفتر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفتگو با خبر گفت نمایشگاه باز است اما به غرفه‌های استانی اجازه داده ایم وسایل شان را جمع کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: