Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
هشدارهای اکبر ترکان امروز نمایان شد

«تخلفات دولت درعرصه بنزین سهمیه‌بندی»

2009 October 27

زمانی که در ایام انتخابات مهندس ترکان که آن زمان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت را بر عهده داشت از انحراف شدید برنامه توزیع سهمیه بنزین در کشور خبر داد برخی نهادها بلافاصله به صورت قاطعانه این مساله را تکذیب کردند.

رویانیان مسوول ستاد تبصره 13 و نماینده تام الاختیار احمدی نژاد در توزیع بنزین در آن زمان اعلام کرده بود:«مدعیان اختصاص 50 لیتر بنزین قصد تشویش اذهان عمومی را دارند.» و سخنرانی مبسوطی درمورد این‌که با عرضه سهمیه ماهیانه 100 لیتر بنزین هیچ تخلفی از بودجه کشور نیز صورت نخواهدگرفت، ایرادکرده بود.

پنج ماه بعد از این سخنان و در زمانی که برای جبران کسری بودجه ناشی از عرضه سهمیه 100 لیتری به خودروها دولت لایحه متممی برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع را به مجلس ارایه داده‌است رویانیان هم‌چنان مدعی است که اگرچه هیچ تخلفی صورت نگرفته‌است اما باید 3 میلیارد دلار برای تداوم روند فعلی سهمیه‌بندی بنزین مازاد بر مصوبه بودجه اختصاص یابد و از نمایندگان می‌خواهد تا به مشکلات موجود توجه کنند.

براساس بند الحاقی 31 بند الف قانون بودجه سال جاری دولت موظف بود که در سال جاری برای عرضه بنزین بیشتر از تولید داخلی به هیچ وجه از یارانه استفاده ننماید که با احتساب این امر و با درنظرگرفتن حدود 15میلیارد لیتر تولید بنزین در داخل کشور و درنظرگرفتن این‌که براساس تغییر و سوآپ داخلی وزارت نفت یعنی استفاده بدهکار از بنزین وارداتی و تعهد به جایگزینی آن با بنزین تولید داخلی و یا به عبارتی پیش خور نمودن بنزین تولید داخل تا پایان مهرماه بیش از 12 میلیارد لیتر از این تولیدات بنزین مصرف شده است و برای پنج‌ماه باقی‌مانده سال نیز با روند میانگین مصرف عمومی کشور یعنی روزانه 89/66 میلیون لیتر به 9/8 میلیارد لیتر بنزین دیگر نیاز است که از این مقدار 3 میلیارد لیتر آن در داخل کشور تولید خواهد شد و بیش از 9/5 میلیارد لیتر آن نیز باید از خارج وارد شود.

با نرخ پایه بنزین تحویلی در خلیج فارس و قیمت‌های هفته اول آبان‌ماه مطابق آمار معاونت بین الملل وزارت نفت این میزان واردات بنزین دو میلیارد و نهصد و پنجاه‌میلیون دلار هزینه خواهد داشت که می‌باید از طریق متفاوت با مصوبه بودجه سال 1388 تامین شود.

هرچند سال گذشته نیز محمود احمدی‌نژاد پس از مخالفت مجلس با برداشت خارج از مصوبه برای تامین یارانه سوخت این مبالغ را از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت و هزینه نمود.

با محاسبات ساده‌ای متوجه می‌شویم که اگر بنا بود فقط بنزین تولید داخل به‌صورت سهمیه‌بندی با یارانه عرضه‌شود این سهمیه برای خوردوهای شخصی معمولی ماهیانه حدود 65 لیتر و سالانه 780 لیتر بود و پس از عرضه 100 لیتر بنزین در سه ماهه نخست سال، سهمیه باقیمانده برای 9 ماه باقیمانده سال به هر ماه نزدیک به 50 لیتر بنزین کاهش می‌یافت.

برخی کارشناسان معتقدند دولت به‌دلیل نگرانی از اعتراضات ناشی از کاهش 100 درصدی سهمیه بنزین، این سهمیه را در حد 100 لیتر مجددن برقرار ساخت و با این حساب دولت تا زمان گزارش این خبر نیز سه میلیارد لیتر بنزین و یا یک و نیم‌میلیارد دلار انحراف از بودجه را به دلایلی غیراقتصادی وبیشتر با رنگ وبوی امنیتی انجام داده‌است و تازه بعد از این‌کار متمم بودجه‌ای هم برای توجیه انحراف خود به مجلس ارایه نموده‌است.

سردار رویانیان در سه ماهه نخست سال در پاسخ به انتقادات اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام کرده‌بود: «تا کنون خلافی از بودجه ۸۸ صورت نگرفته‌است» اما باید دید که بعد از گذشت هفت‌ماه از آغاز سال آیا سردار می‌تواند هم‌چنان مدعی عدم تخلف از قانون بودجه باشد؟

این درحالی‌است که سردار رویانیان در هر مصاحبه رقم بنزین تولید داخلی را یک میلیارد لیتر افزایش می‌دهد من‌جمله در دو سخنرانی در ماه گذشته ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور را اول 16 میلیارد لیتر در سال و در سخنرانی بعدی 17 میلیارد لیتر اعلام نمودند.

برای حل این مشکل به سردار توصیه می‌شود این بار با محاسبه از روش مهندسی معکوس به یک‌باره ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور را دقیقن 24 میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون لیتر در روز اعلام‌نمایند تا دیگر مشکلی در مورد عدم تطابق گفته‌هایشان با آمار رسمی رخ ندهد.

منبع: ادیا

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: