Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
پارس‌نامه - اشک نهم

«مهرداد دوم اشکانی»

2011 January 31

امیر و کاملیا / رادیو کوچه

مهرداد دوم یا مهرداد بزرگ «اشک نهم» نهمین شاه ایران از دودمان «اشکانی» است که از حدود ۱۲۳ تا ۸۷ پیش از میلاد سلطنت کرد. لقب کبیر را به‌دلیل مقتدر‌ بودن و نظم و سازمان دادن به امور ایران به او داده‌اند. وی هنگامی به شاهی رسید که ایران از هر سو آماج تهاجم اقوام مختلف شده بود. مهرداد با دلاوری و درایت تمام نواحی اشغال شده را پس گرفت و مرزهای ایران را در شرق تا کوه‌های هیمالیا و در غرب تا میان‌رودان رساند. در زمان پادشاهی او «ایران» و «رم» هم‌مرز شدند. وی هم‌چنین به اوضاع داخلی ایران نظم و سازمان داد و اقتصاد شکوفایی را پایه‌ریزی کرد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مهرداد پس از نشستن بر تخت شاهی نخست بابل را از تازیان پس گرفت و سپس لشکر به ارمنستان کشید. وی در سال ۱۱۳پیش از میلاد سراسر میان‌رودان را به دست آورد و آن‌گاه رو به شرق نهاد. پیش از رسیدن مهرداد به شاهی، حدود سال ۱۳۳پیش از میلاد در شرق، سکاها به مرزهای ایران و بلخ تاختند، دولت بلخ را نابود کردند و دولت‌های کوچک یونانی را تا نزدیک هندوستان ا‌ز میان بردند. آن‌ها به داخل ایران نیز تاخته و «پارت» و «گرگان» را لگدکو‌ب اسبان خود کردند. گروهی از آنان به سیستان و افغانستان رفته و حکومتی «سکایی» پدید آوردند و از این پس سرزمین زرنگ سکستان (سیستان) نامیده شد.

حتا «اردوان‌ دوم» شاه ایران که پدر مهرداد ‌دوم است نیز در نبردی با آنان کشته شد. مهرداد با نبردی سهمگین سکاها را چنان شکست داد که دیگر مدت‌ها متعرض ایران نشدند. او «پارت» و «هرات» را آزاد کرد و دولت سکایی سیستان را وابسته به دولت اشکانی کرد. وی هم‌چنین «مرو» و بخش‌هایی از «فرارود» را نیز تصرف کرد. پس از پیروزی‌هایی که ذکر آن رفت مهرداد فرصت یافت تا به امور داخلی کشور بپردازد. او نخستین کس از خاندان اشکانی است که خود را شاهنشاه خواند و ادعا کرد که خاندان اشکانی از نسل اردشیر دوم هخامنشی است.

این کار او اقدامی آگاهانه بود تا در پرتو ارتباط یافتن با هخامنشیان پادشاهی اشکانیان را بر حق جلوه دهد. مهرداد‌دوم بسیار پای‌بندی به فرهنگ، آداب و سنن ایرانی بود. وی با تلاشی خستگی ناپذیر بر آن شد تا فرهنگ ایرانی را از مظاهر فرهنگ «یونانی هلنی» پاک کند. در عرصه بازرگانی و سر و سامان‌دادن به اقتصاد کشور مهرداد اقدامات بسیاری کرد و در روزگار او بود که را بازرگانی ایران به چین که در تاریخ به «راه ابریشم» معروف است گشوده شد. از این پس مبادلات کالا میان «چین»، «‌هند»، «عربستان» و برخی سرزمین‌های دیگر موجب شکوفایی اقتصاد کشور شد.

به‌دلیل اهمیت سرزمین‌های غربی ایران و میان‌رودان مهرداد در سال ۹۴پیش از میلاد به سرزمین‌های شمالی میان «دجله و فرات» تاخت و پس از کسب پیروزی‌هایی در این منطقه رود فرات را به‌عنوان مرز غربی ایران تعیین کرد. وی هم‌چنین در امو‌ر ارمنستان که دارای اهمیت بسیاری بود و شاهان آن از تبار اشکانی بودند دخالت کرد. در سال ۹۶پیش از میلاد رومیان در راستای سیاست جهان‌گشایی خود به کرانه‌غربی رود «فرات» رسیدند و مصمم بودند که ایران و هند را به قلمرو خود ضمیمه کنند.

فرمانده قوای روم شخصی به‌نام «سولا» بود. مهرداد به‌خاطر گرفتاری‌های زیادی که در آن زمان برای اشکانیان پیش آمده بود صلاح دید که با رومیان وارد جنگ نشود، لذا به آنان پیشنهاد صلح کرد. این پیمان بسته شد ولی نماینده اشکانی به‌دلیل تحقیری که «سولا» بر او روا داشته بود در بازگشت اعدام شد. در پایان زندگی مهرداد‌دوم (حدود ۸۷ پیش از میلاد) در شرق و غرب تهاجماتی صورت گرفت. شاه ارمنستان از مرگ مهرداد بهره جسته و بخش شمالی میان‌رودان را تصرف کرد. در این زمان «گودرز» که در زمان مهرداد دوم در بابل قیام کرده بود برای مدت کوتاهی به شاهنشاهی رسید.

منابع

ویکی‌پدیا

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,