Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
مجله خبری تاجیکستان،

«عدم درخواست تاجیکی‌ها برای خروج از مصر»

2011 February 02

کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

با وجود ادامه موج اعتراض در مصر شهروندان تاجیکستان برای خروج از این کشور درخواست نکرده‌اند. دولت تاجیکستان می‌گوید، فعلن در «قاهره» حدود ۴۰ دانش‌جو تاجیک قرار دارند، که دولت آن‌ها را برای تحصیل‌ فرستاده است.

«نرزاللاه نظراف» سفیر تاجیکستان در مصر گفته است، وضع شهروندان تاجیکستان تحت نظارت است و هنوز خوفی به آن‌ها تهدید نمی‌کند.

‌وی گفته، که سفارت با دانش‌جویان تاجیک تماس تلفانی دارد و از حال آن‌ها آگاه است.

‌قبل از اعتراض‌ها گسترده در مصر مقامات تاجیکستان ده‌ها تن از دانش‌آموزان تاجیک را که در مدرسه‌ها مصر غیرقانونی تحصیل می‌کردند، به وطن بازپس آورده بود.

‌ولی‌ آمار غیررسمی از آن حکایت می‌کند، که هنوز در شهرها مختلف مصر ده‌ها تن از جوانان که از راه خصوصی به آن جا راه یافته‌اند، اقامت دارند.

‌در همین حال، «وزارت امور خارجی تاجیکستان» با پخش یک بیانیه وضع سیاسی در مصر را نگران‌کننده خواند و از شهروندان تاجیکستان در مصر خواست، که به خیابان‌ها نبرآیند و به موج اعتراض‌ها نپیوندند.

‌‌این وزارت هم‌چنین تاکید کرد، که شهروندان تاجیکستان در حال حاضر از سفر به مصر خودداری‌ ورزند.

…………………………………………….

‌«نگرانی‌ها از تعقیب خبرنگاران تاجیک»

«سازمان خبرنگاران بدون مرز» از افزایش موردها تعقیب خبرنگاران تاجیک اظهار نگرانی کرده است. هفته گذشته یک مسوول بلندپایه وزارت کشور از بالای خبرنگار نشریه «اسیا پلیوس» شکایت برده و یک ملیون سامانی برابر با ۲۴۰ هزار دالر غرامت خواسته بود.

این مسوول وزارت کشور در شکایت‌نامه خود گفته است، خبرنگار در نوشتن مطلبی در باره شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها به او تهمت و تحقیر زده است.

وی هم‌چنین خبرنگار «آسیا پلیوس»-را برای دست داشتن در حمله انتهاری «خجند» در سال گذشته متحم کرده است.

این مسوول وزارت کشور گفته است، خبرنگار «آسیا پلیوس» با آن گروه تماس داشت و وقوع این حادسه را از قبل می‌دانست. این در حالی است، که نشریه می‌گوید خبرنگار آن‌ها در طول یک هفته سه بار به «دادستانی کل» احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته است.

سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان هم گفته‌اند، «این شکایت دادگاهی نه برای اصلاح وضع و تنتنه عدالت، بلکه برای بستن دهان خبرنگاران تاجیک است.»

آن‌ها باور دارند، که چنین برخورد مقامات با خبرنگاران وضع آزادی بیان در تاجیکستان را خلل‌دار کرده، سانسور میان خبرنگاران را ایجاد خواهد کرد.

…………………………………………….

«کاهش پروازها از دوشنبه به تهران»

‌مسعولان شرکت «تاجیک آیر» می‌گویند، تعداد پرواز هواپیماها خود به ایران را کاهش داده‌اند.

حالا هواپیماها این شرکت در هفته تنها یک پرواز به تهران انجام می‌دهند.

مسوولان شرکت دلیل این عمررا به کمبود مسافران وابسته می‌دانند. قبلن از دوشنبه-پایتخت تاجیکستان، به تهران‌‌- مرکز ایران، در هفته دو بار پرواز صورت می‌گرفت. اما کاهش تعداد پروازها در حالی است، که رییس جمهوری تاجیکستان دستور داده بود، تا میان پایتخت‌ها تاجیکستان و ایران پروازها همه‌روزه هواپیماها راه‌اندازی شود.

منابع غیررسمی می‌گویند، در فصل زمستان کمبود مسافران در کلیه خط سیرها یک امر معمولی است. برای مثال هواپیماها «تاجیک آیر» در مسیر دوشنبه تهران در این فصل سال معمولن با ۸۰ یا ۹۰ مسافر پرواز می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,