Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
در پی افزایش بحران در مصر،

«افزایش نگرانی خانواده‌های دانش‌جویان افغانی مقیم مصر»

2011 February 06

آرین / دفتر کابل / رادیو کوچه

خانواده‌های شماری از دانش‌جویان افغانی که برای تحصیل در مصر به‌سر می‌برند، از وضعیت پسران‌شان ابراز نگرانی می‌کنند.

آنان می‌گویند در پی بحران در مصر دست‌رسی این دانش‌جویان به برخی خدمات و از جمله دست‌رسی به بانک‌ها قطع شده است.

اما محمدظاهر فقیری سخن‌گوی وزارت خارجه افغانستان گفت هیچ تهدیدی متوجه دانش‌جویان افغانی در مصر نیست.

وی افزود با آن هم وزارت خارجه آمادگی تا در صورت بدتر شدن وضعیت در مصر دانش‌جویان افغانی را از آن کشور خارج کند.

دانش‌جویان افغانی در مصر که شمار دقیق آنان مشخص نیست، بیش‌تر در رشته‌های اسلامی تحصیل می‌کنند.

بحران در مصر از دوازده روز به این سو شدت گرفته و مظاهره‌کنندگان خواهان کناره‌گیری حسنی مبارک رییس جمهوری آن کشور هستند.

این تنش‌ها در مصر بازتاب جهانی داشته و شماری از کشورها حتا شهروندان‌شان را نیز از آن کشور بیرون کرده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,