Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
رای دادگاه قانون اساسی کویت:

«قانون اساسی کویت حافظ آزادی‌های فردی»

2009 October 28

دادگاه قانون اساسی کویت در خواست لغو نمایندگی دو نماینده زنی که از پوشیدن روسری امتناع کرده بودند را نپذیرفت.

دو تن از چهار نماینده زن و هم‌چنین تنها وزیر زن کابینه که در ماه می به پارلمان کویت راه یافتند حاضر نشدند حجاب را رعایت‌کنند.از این رو فردی به نام حمد عبدالعزیر الناشی علیه خانم‌ها «اسیل العوضی» و «رولا دشتی» مبنی بر زیر پاگذاشتن اصلاحیه قانون انتخابات مصوب سال 2005 درمورد نامزدی و مشارکت زنان در انتخابات اعتراض کرده‌بود که این اعتراض براساس حکم دادگاه رد شد.

زنان نماینده پارلمان کویت

زنان نماینده پارلمان کویت

در حکم دادگاه قانون اساسی کویت آمده‌است:« قانون اساسی کویت که بالاتر از هر قانون دیگری است حافظ آزادی‌های فردی و آزادی ادیان بوده و مخالف تبعیض بر اساس جنسیت یا مذهب است.»

این قانون به زنان کویتی اجازه استفاده از حقوق سیاسی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن را مشروط به پای‌بندی آن‌ها به مبانی و احکام شریعت اسلامی داده‌است.

به اعتقاد معترضان آن‌ها شرایط نمایندگی مبنی بر رعایت قوانین شریعت را از دست داده‌ا‌ند.

به گزارش ایرنا،رای دادگاه در حالی است که چندی پیش محمد هایف المطیری نماینده سلفی مجلس نیز در استفساریه‌ای از وزارت اوقاف و شوون اسلامی در باره رعایت حجاب شرعی زنان در مجلس استفسار کرده بود که اداره فتوای این وزارت‌خانه رعایت حجاب را برای زنان در برابر نامحرم واجب شمرده‌بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: