Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
با حکم دادگاه انقلاب،

«یک‌سال حبس محکومیت دانش‌جوی دانش‌گاه شریف»

2011 February 09

خبر / رادیو کوچه

در روزهای اخیر با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب، سینا مختاری، دانش‌جوی مکانیک دانش‌گاه صنعتی شریف به یک سال حبس تعزیزی محکوم شده است.

به گزارش دانشجو نیوز، سینا مختاری که در پی اعتراضات ششم دی ماه سال ۸۸ بازداشت و بعد از بیش از یک ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شده بود، به یک سال حبس محکوم شد.

اتهام وی تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,