Saturday, 18 July 2015
07 June 2023

«گالری/حمایت از راه‌پیمایی ۲۵ بهمن در واشنگتن»

2011 February 14

اردوان روزبه / عکس / رادیو کوچه

ardavan@koochehmail.com

درپی فراخوان گستره گروهی از فعالان مدنی و معترضان به حوادث بعد انتخابات در روز دوازدهم فوریه قریب به هزار نفر از تظاهر‌کنندگان ایرانی و غیر‌ایرانی با حضور در برابر دفتر حفظ منافع ایران در واشینگتن با سر دادن شعار به روال غیر‌قانونی دستگیری‌ها و اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند. این حاضران با به دست گرفتن پلاکارد‌هایی با عکس اعدام شده‌گان و یا دستگیر‌شده‌گان در این مکان هم‌چنین حمایت خود را از حضور مردم در روز بیست و پنج بهمن ابراز کردند. از سویی دیگر تعدادی از فعالان نظیر فریبا داوودی مهاجر روزنامه‌نگار، علی افشاری فعال دانش‌جویی و رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد به سخن‌رانی پرداختند.»

لازم به یاد‌آوری است که در برابر این تجمع تعدادی از فعالان کمونیست کارگری نیز حاضر شده بودند و یکی از طرف‌داران رضا پهلوی نیز متن بیانیه وی را قرائت کرد که به دلیل خارج از برنامه بودن و عدم هماهنگی قبلی مورد اعتراض برخی از برگزار‌کنندگان قرار گرفت.

در برنامه روز دوازدهم هم‌راهی گروه‌های فعال مدنی، طرف‌د‌اران موسوم به جنبش سبز، ملی‌گرایان و سایر گروه‌ها را می‌توانستید شاهد باشید.

گالری:

«ندای هم‌راهی با معترضان در ایران از هر گوشه جهان»

ویدئو:

«اعتراض فعالان ایرانی برابر کاخ سفید به برخورد با معترضان»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,