Saturday, 18 July 2015
25 June 2021
کمیسیون انتخابات افغانستان:

« نامزدها حق انصراف یا تحریم انتخابات را ندارد»

2009 October 30

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده‌است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطابق برنامه قبلی برگزار خواهدشد.

به گزارش بی‌بی‌سی، داوودعلی نجفی، رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات گفته است که این انتخابات با شرکت حامد کرزی و عبدالله عبدالله در ۱۶ آبان (عقرب) برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر یکی از این دو نامزد از شرکت در انتخابات منصرف شود و یا انتخابات را تحریم کند، انتخابات می‌تواند برگزار شود یا نه، گفته است که قانون در این زمینه صراحت دارد و انتخابات باید برگزارشود.

20091030-news-afghanelection

نجفی با اشاره به این که در قانون آمده اگر هیچ کاندیدایی نتواند ۵۰ درصد به علاوه یک رای را در دور اول به‌دست‌آورد، دور دوم انتخابات باید در مدت دو هفته (پس از دور اول) حتمن برگزار شود. تاکیدکرده‌است که هیچ‌یک از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حق انصراف یا تحریم انتخابات را ندارد و آن‌ها باید تا آخر به پیش بروند.

وی گفت که کمیسیون انتخابات برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش از این مدت زمان ویژه‌ای را برای انصراف از شرکت در انتخابات تعیین کرده و اکنون این زمان به سر رسیده‌است و به فرض این‌که یکی از نامزدها انصرافش از شرکت در انتخابات را اعلام هم کند، او منصرف دانسته نخواهدشد و نام او هم‌چنان در برگه‌های رای باقی خواهد‌ماند و آرایی که نفع او به صندوق‌ها ریخته خواهدشد، محاسبه و اعلام خواهدشد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افزوده‌است که از جمله شرایط آقای عبدالله، چاپ و توزیع کار‌ت‌های ویژه نظارت بر انتخابات به ناظران نامزدها و به نام خود آن‌هاست  که از جانب کمیسیون پذیرفته شده‌است و به اجرا درخواهد آمد.

پیش از این عبدالله عبدالله یکی از دو کاندیدای انتخابات افغانستان در شروط پیشنهادی خویش برای رفتن به دور دوم انتخابات درخواست کرده‌بود که ۲۰ هزار کارت نظارت به ناظران انتخاباتی او داده شود.

تعلیق وظایف سه عضو کابینه و رئیس اداره ارگان‌های محلی و نظارت بر کار سه وزارت‌خانه دیگر و هم‌چنین نظارت بر شماری از والی‌ها، از دیگر شرایط آقای عبدالله است.

وی معتقداست این مقام‌ها در دور نخست انتخابات در کار انتخابات به نفع حامد کرزی مداخله کرده‌اند و دخالت‌های آن‌ها در دور دوم هم ادامه خواهدیافت. او تاکیدکرده که این شرایط را برای شفافیت انتخابات مطرح کرده‌است.

اما رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات گفته است شرایط دیگری که از سوی عبدالله مطرح‌شده، ازجمله برکناری عزیزالله لودین، رئیس این کمیسیون، از صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری است و ربط مستقیم به مقام‌های این کمیسیون ندارد.

عبدالله به حامد کرزی، رئیس‌جمهوری و رقیب انتخاباتی اش تا روز نهم آبان فرصت داده است تا شرایط او را اجرا کند هرچند که کرزی پیش از این شرایط او را غیرعملی خوانده و ردکرده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: