Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت،

«بازداشت باقری، فعال دانش‌جویی در ٢۵ بهمن»

2011 February 16

خبر / رادیو کوچه

در ادامه موج بازداشت‌ها در جریان تظاهرات مردمی ٢۵ بهمن ماه، محمود باقری، فعال دانش‌جویی دانش‌گاه آزاد واحد تهران مرکز نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش کمیته گزارش‌گران حقوق بشر، محمود باقری، فعال دانش‌جویی دانش‌گاه آزاد تهران مرکز، روز دوشنبه در اطراف چهارراه کالج تهران و زمانی که در حال تصویربرداری از صحنه‌های برخورد ماموارن با مردم بود، مورد بازداشت قرار گرفته است.

پیش از این نیز ابوذر رستمی، دانش‌جوی رشته سینما دانش‌گاه هنر تهران، در چهارراه ولیعصر توسط ماموران امنیتی و هم‌چنین حامد شاملو، از شاعران و داستان‌نویسان جوان، در بعد‌از‌ظهر روز دوشنبه ٢۵ بهمن ماه، بازداشت شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,