Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
با حکم دادگاه؛

«هنگامه شهیدی از زندان آزاد شد»

2009 November 02

هنگامه شهیدی یکی از متهمان زندانی حوادث اخیر روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم را با پذیرش تودیع وثیقه به مبلغ نود میلیون تومان از زندان آزاد کرد.

این گزارش افزود: اولین جلسه دادگاه متهم روز یکشنبه درهمین شعبه برگزار شد که بعد از قرائت کیفرخواست دادستان، متهم برای دفاع از خود دادگاه تقاضای استمهال (مهلت) کرد که قاضی شعبه با تقاضای متهم موافقت کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: