Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
مطالبات جوانان در تورنتو تغییر کرده است،

«گالری / آمده‌ایم تا میهنمان را پس بگیریم»

2011 February 21

مهدی حویزی / عکس / کانادا / رادیو کوچه

هم‌زمان با حرکت اعتراضی مردم در ایران،‌ ایرانیان ساکن تورنتو برای دفاع از میهن و هم‌میهنان درون کشور به خیابان‌های شهر تورنتو آمدند‌.

این گردهمایی که با فراخوانی از سوی جبهه متحد دانش‌جویی در کانادا و کمیته هم‌بستگی با مردم ایران جمعی از دانش‌جویان فعال دانش‌گاه‌های‌ تورنتو و حومه و هفته‌نامه «شهروند» صورت گرفته بود با استقبال بیش از 1500 نفر مواجه شد‌.

تجمع‌کنندگان این بار با تدارکات بیش‌تری به صحنه آمده بودند که آن لحظات و تصاویر به گونه‌ای یادآور روز‌های سرنوشت‌ساز دهم خرداد بود. که ایرانیان را در هر گوشه‌ای از این کره خاکی را برای گرفتن حقشان از جمهوری اسلامی به خیابان‌ها کشانده بود‌‌ و حتا شعار‌ها شعارهای روز‌های نخست نبود.

این بار رنگ‌ها با هم آمیخته شده بود. دیگر سبز از گروهی جدا نبود. جمعیت هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد به طوری که می‌شد‌ شاهد حضور کسانی چون چهره‌های سر‌شناس شهر بود. خبر‌نگاران بسیاری آمده بودند و عکاسان از هر لحظه این حرکت اعتراضی و جمعیت انبوه مردم عکس برداری می‌کردند.

مطالبات معترضین تغییر کرده بود. در روزهای نخست وقتی از مردم به خصوص جوانان سووال می‌شد که هدف شما از اعتراض چیست‌، در پاسخ می‌گفتند رای خود را که به سرقت رفته را پس می‌خواهند‌. ولی امروز پاسخ سوالات  کاملن تغیر یافته بود‌. آن‌ها می‌گفتند آمدیم تا میهن خود را پس بگیریم‌.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , , , ,