Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
بیست وپنج بهمن در حیدرآباد،

«حمایت دانش‌جویان ایرانی مقیم هند از جنبش سبز»

2011 February 15

داوود موسوی / عکس / رادیو کوچه

جمعی از دانش‌جویان ایرانی در شهر حیدرآباد هند، روز بیست و پنجم بهمن با تجمع در مقابل کنسول‌گری جمهوری اسلامی در این شهر، از جنبش مردمی در ایران به نام جنبش سبز، حماست کرده و هم‌چنین خواستار توقف اعدام و کشتارها در ایران شده‌اند.

در جریان این مراسم، پلیس ابتدا‌ دونفر از دانش‌جویان و سپس اکثر دانش‌جویان را دستگیر و به اداره پلیس منتقل کرد و علت را شکایت کتبی کنسول‌گری ایران اعلام کرده است.

این در حالی است که پس از حدود سه ساعت و نیم (حدود یازده شب) با گرفتن کپی پاسپورت و ثبت ریز مشخصات، دانش‌جویان آزاد شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , 

۱ Comment


  1. naeem
    1

    ای ول
    کارتون درسته