Saturday, 18 July 2015
17 September 2021

«زاینده رود زنده شد»

2009 November 03

20091103-zayande rood-koocheh4

رودخانه زاینده رود اصلی ترین رود فلات مرکزی ایران بعد از هشت ماه خشکسالی عصر دیروز دوباره آبگیری شد و موجب شادی مردم اصفهان گردید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: