Saturday, 18 July 2015
21 March 2023
روز پنج‌شنبه روی داد،

«آزاده شفیق دختر اشرف پهلوی درگذشت»

2011 February 25

خبر / رادیو کوچه

آزاده شفیق فرزند اشرف پهلوی و خواهر شهریار شفیق که سال‌ها پیش در پاریس ترور شده بود بر اثر بیماری روز پنج‌شنبه، در سن پنجاه سالگی درگذشته است.

وی هم‌چنین از جمله فعالان مدنی بود که از مخالفان جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت.

آزاده شفیق پس از انقلاب 57 روزنامه‌ای به‌نام ایران آزاد را به هم‌راه بهروز صوراسرافیل، در پاریس منتشر می‌کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,