Saturday, 18 July 2015
20 March 2023
مجلس نمایندگان افغانستان؛

«پس از بن‌بست یک‌ماهه رییس‌اش را انتخاب کرد»

2011 February 27

آرین / دفتر کابل / رادیو کوچه

مجلس نمایندگان افغانستان پس تنش‌ها و بن‌بست در انتخاب رییس امروز موفق شد تا رییس‌اش را انتخاب کند.

انتخابات امروز مجلس بر عکس انتخابات‌های گذشته که سری برگزار می‌شد، علنی برگزار گردید و عبدالروف ابراهیمی یک عضو مجلس به صفت رییس انتخاب گردید.

در مجلس امروز 174 نماینده حضور داشتند و آقای ابراهیمی با به دست آوردن 170 رای به حیث رییس مجلس در پنج سال آینده تعیین گردید.

در روز‌های گذشته سه بار انتخابات دو مرحله برگزار گردید، اما هیچ نامزد نتوانست رای پنجاه به علاوه یک رای را به دست آورد.

در دور اول انتخابات محمدیونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف دو تن از رهبران جهادی و مدعیان اصلی کرسی ریاست مجلس نامزد بودند، اما هیچ‌کدام نتوانستند رای کافی به دست آورند.

در مراحل بعدی نیز نمایندگان نتوانستند رییس‌شان را انتخابات کنند و شماری زیادی از نمایندگان سیاف و قانونی را ببه سبوتاژ انتخابات متهم می‌کردند.

نمایندگان در روزهای اخیر از سوی مردم نیز تحت فشار قرار داشتند که حتا نمی‌توانند رییس‌شان را انتخاب کنند.

از جانب دیگر دادگاه ویژه که به خاطر بررسی اتهامات تقلب و فساد در انتخابات ایجاد شده از دو روز به این سو بازشماری آرا را در شماری از ولایات آغاز کرده است.

اما نمایندگان ایجاد دادگاه ویژه را غیر‌قانونی می‌دانند.

بیشتر بخوانید:

«یک سوم از سناتوران انتصابی را به مجلس معرفی کرد»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,