Saturday, 18 July 2015
27 March 2023

«تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان تهران جنوب»

2009 November 04

دومین تجمع اعتراضی پی در پی دانشجویان دانشگاه تهران جنوب و ششمین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد، ساعت 12 روز سه شنبه 12 آبان ماه در دانشکده فنی این دانشگاه برگزار شد. دانشجویان دانشگاه تهران جنوب با وجود بارش شدید باران در تهران تجمع خود را با شعارهایی آغاز کردند.

بنابراخبار رسیده از این دانشگاه بیش از هزار نفر از دانشجویان معترض با حضور در صحن اصلی دانشکده فنی مانند هفته ی گذشته تجمع خود را در اعتراض به دولت و همچنین احکام صادر شده منع از تحصیل برای دانشجویان تهران مرکز آغاز کردند .

با گذشت  اندک زمانی از آغاز تجمع  رفته به رفته به تعداد دانشجویان معترض اضافه می شد.

لازم به ذکر است از صبح روز سه شنبه به طرز چشم گیری بر تعداد مامورین حراست و انتظامات در دانشکده فنی واحد تهران جنوب افزوده شده بود و با کنترل شدید درب های ورودی دانشگاه و تطبیق مشخصات دانشجویان با کارت دانشجویی ایشان از حضور غیرضروری دانشجویان ممانعت بعمل می آوردند.حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی نیز به شدت محسوس بود.

گزارش های رسیده خبر ازفیلم برداری ماموران با لباس شخصی از این تجمع می دهد. همچنین مامورین حراست با نصب اطلاعیه هایی که در آن با تهدید دانشجویان درصدد مقابله با برگزاری تجمع توسط دانشجویان بودند که در این امر موفق نبودند.

بنابراخبار دریافتی، این تجمع در پی اعلام فراخوان دانشجویان معترض از روزهای قبل شکل گرفته بود که از ساعت 12 آغاز شد ودر حدود یک ساعت طول کشید و در پایان دانشجویان بر حضور گسترده در روز 13 آبان تاکید کردند و بین دانشجویان تراکت هایی در این خصوص توزیع شد.

گفتنی است این تجمع ششمین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد از آغاز سال تحصیلی جدید می باشد که به صورت پی در پی در ششمین سه شنبه سال تحصیلی جدید برگزار شده است.

پیش از این نیز در روز های سه شنبه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و کرج تجمعات اعتراضی به دولت برگزار شده بود.

سومین تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در 21 مهرماه توسط نیروهای بسیجی که به باتوم،شوکر الکتریکی ،گاز اشک آور و اسپری فلفل مجهز بودند به خشونت کشیده شد.

هم چنین در پی این اعتراضات بیش از چهل ترم حکم تعلیق از تحصیل برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز صادر شد.

فیلم را از اینجا ببینید

فیلم را از اینجا ببینید

فیلم را از اینجا ببینید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: