Saturday, 18 July 2015
30 March 2023
عبدالله عبدالله در کنفرانسی اعلام کرد

«دولت کرزای پایه و اساس قانونی ندارد»

2009 November 05

عبدالله عبدالله جدی ترین رقیب حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با انصراف خود موجبات پیروزی کرزای را فراهم کرد در اظهار نظری اعلام کرد که  دولت آینده این کشور پایه و اساس قانونی ندارد.

آقای عبدالله که در نخستین کنفرانس خبری خود پس از اعلام پیروزی حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور صحبت می کرد، گفت که حکومت آقای کرزی با پشتیبانی مردم افغانستان بوجود نیامده و از این رو در مبارزه با چالشهایی که سر راه افغانستان قرار دارد، ناکام خواهد ماند.

با وجود افزایش فشارها بر رقیب اصلی رئیس جمهوری افغانستان برای اعلام موافقت خود با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله در نهایت اعلام کرد که هرگز در دور دوم انتخابات شرکت نمی کند.

دولت افغانستان از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 20 آگوست (29 مرداد) با یک بحران سیاسی در کشور مواجه شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: