Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«گزیده اخبار مطبوعات روز پنج شنبه افغانستان»

2009 November 05

مهم ترین عنوان های مطبوعات روز پنچ شنبه افغانستان

روزنامه افغانستان تایمز

  • در سطح ملی و بین المللی این حکومت از مشروعیت برخوردار خواهد بود

روزنامه اصلاح

  • مردم باید از چگونگی مصرف کمک های بین المللی باخبر شوند

روزنامه هیواد

  • تقویت نظام در افغانستان از مهم ترین مسایل است

روزنامه آرمان ملی

  • اعلان کرزای به عنوان رییس جمهور درست نیست و مبنای قانونی برای تشکیل یک حکومت در آن وجود ندارد

روزنامه افغانستان

  • آیا تنش ها بعد از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت؟

روزنامه راه نجات

  • قرار است تا سه هفته دیگر کابینه جدید تشکیل شود و معرفی گردد

روزنامه انیس

  • شرایط کنونی افغانستان به تفاهم و درک بهتر نیاز دارد

روزنامه هشت صبح

  • جامعه جهانی حمایت مشروط از پیروزی حامد کرزی داشته است

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: