Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«با دوشاخه استارت بزنید»

2009 November 08

نارنجی

سایت یانکودیزاین که طرح‌ها و ایده‌های جالبی را در زمینه کاهش مصرف ارایه می‌کند، پریزی را ارایه کرده که می‌توان جریان برق آن را بدون کشیدن دوشاخه قطع کرد

20091108-danesh-koocheh.

طرح این پریز مدرن در واقع از روی سویچ اتومبیل گرفته شده، بدین ترتیب که پس از زدن دوشاخه به آن باید همانند استارت زدن، دوشاخه را 45 درجه در پریز چرخاند تا جریان برق وصل شود.

بدین ترتیب نیازی به کشیدن دوشاخه وسایل برقی که در حالت آماده به کار هستند، نیست و به راحتی می‌توان جریان برق وسیله مربوطه را با چرخاندن دوشاخه‌اش در جهت مخالف، قطع کرد. این مساله کمک شایانی به کاهش مصرف ماهیانه می کند. چرا که بیشتر وسایل برقی، در حالت آماده به کار (Stand-By) برق زیادی مصرف می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: