Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«گزیده اخبار مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان»

2009 November 08

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان

روزنامه اراده

  • برخی از سخنان رهبران جهان فرا تر از اصول قبول شده بین المللی است

روزنامه انیس

  • دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری تلاش زیاد خواهد کرد

روزنامه آرمان ملی

  • راه گریز فساد کاران باید  بسته شود

روزنامه ویسا

  • باید مسوولیت امنیت به خود افغانها سپرده شود

روزنامه افغانستان تایمز

  • جامعه بین‌المللی در زمینه از بین بردن فساد با دولت همکاری کنند

روزنامه اصلاح

  • افراد آغشته به فساد به مراجع عدلی و قضایی معرفی می شوند تا اداره سالم شود

روزنامه هیواد

  • افغان‌ها هرگز طرفدار دست درازی و مداخله نیستند

روزنامه هشت صبح

  • بریتانیا برای طالبان در حکومت آینده افغانستان سهم می‌خواهد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: