Saturday, 18 July 2015
16 July 2020
در پایان سال هشتاد و نه

«برخورد با گروه های اقلیتی در ایران ادامه دارد»

2011 March 21

خبر / رادیو کوچه

با حمله به یکی از درویش های نعمت الهی در شهرستان نهاوند، گروهی ناشناس تقاضای تعطیلی برگزاری مجلس های عبادی این درویش ها را داشته اند.

محمد علی معصومی برگزار کننده این مجلس ها روز گذشته -شنبه-  مورد تهاجم گروهی ناشناس با اسپری اشک آور و فلفل قرار گرفته است. مهاجمین با تهدید این درویش از او خواسته اند که مجالس درویشان در این شهر تعطیل شود.

از سویی دیگر خبرهای دیگر حاکی از آن است که در شهر سمنان نیز یک شهروند بهایی دیگر از سویی اداره اطلاعات این شهر دستگیر شده است.

«نادر کسایی» در روزهای پایانی سال هشتاد و نه در حالی که منزلش مورد بازدید قرار گرفته و لوازم و رایانه او جلب شده است به بازداشت گاه منتقل شده است. به نقل از هرانا در هفته گذشته شش تن در شهر سمنان به اتهام بهاییت دستگیر شده اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,