Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
کتاب هفته

«راز پولدارشدن»

2009 November 10

جواد لگزیان/ رادیو کوچه

آیا برای پولدار شدن آماده‌اید . پس خوب گوش کنید.  روزگاری جوانی هوشمند می‌زیست که می‌خواست میلیونرشود. او به ستاره بخت خود اعتقاد نداشت و آکنده از نومیدهای دیگر دست و دلش به کار نمی‌رفت.

در این فکر و رؤیا بود که به کار جدیدی دست بزند و تنگناهای مالی‌اش را یکباره و برای همیشه از بین ببرد.

او می‌خواست نویسنده شود تا داستان‌هایش او را دولت‌مند و پر آوازه کند، اما جرأت نداشت به کسی بگوید که چه رؤیایی در سر دارد.

20091110-cul-book-millioner

بارها تصمیم گرفته‌بود از کارش استعفا دهد اما نمی‌توانست، گویی شهامتی که درگذشته او را برای رسیدن به خواسته‌هایش یاری می‌داد از دست داده‌ بود. روزی که به شدت احساس ناکامی می‌کرد ناگهان به کفر دیدار عمویی افتاد که بسیار دولتمند بود. شاید می‌توانست اندرزی دهد یا بهتر از ان پولی! عمویش او را بی درنگ پذیرفت اما قبول نکرد که به او وام دهد زیرا بر این باور بود بود که با یان کار به او کمکی نمی‌کند. پس از گوش سپردن به حکایت ناله و فغان جوا ناز او پرسید آیا فکر می‌کنی کسی که ده برابر تو در می‌آورد، هفته‌ای ده برابر تو کار می‌کند؟ خیر، بلکه باید در کارش رازی باشد که تو یکسر از آن بی‌خبری.

عمویش تصمیم گرفت برای کمک او را نزد مردی بفرستد که به او دولتمند آنی می‌گویند. او این نام را برگزید زیرا مدعی است که پس از کشف راز حقیقی تحول، یک شبه میلیونر شده است.

و این هم چند توصیه طلایی از میلیونر یک شبه:

1-بیشتر مردم می‌ترسند چیزی بخواهند و وقتی عاقبت چیزی می‌خواهند به اندازه کافی اصرار نمی‌ورزند . این خطاست.

2-اگر می‌خواهی در زندگی موفق شوی باید مطمئن باشی که حق انتخاب نداری .باید پشتت را به دیوار بچسبانی. اشخاصی که در دست به خطر زدن تردید می‌کنند و از آن احتراز می‌جویند زیرا همه امکانات را در اختیار ندارند هرگز به جایی نمی‌رسند.دلیلش ساده است. وقتی همه درهای خروجی را به روی خودت می‌بندی و پشتت را به دیوار می‌چسبانی همه قدرت‌های درونت را به تحرک وا می‌داری.

3-راه کسب ایمان از طریق تکرار کلام است.کلام دارای اقتدار مطلق است.

4-اقتدار نفوذ کلام چنان عظیم است که حتی لازم نیست حقیقت داشته‌باشد تا بر مردم تآثیر کند . وقتی تخیل و منطق با یکدیگر در تضادند همواره تخیل پیروز می‌شود.

5-جهان چیزی جز بازتاب ضمیر درونت نیست. راز دوگانه دولت راستین: عشق به هر آن‌چه می‌کنی و عشق به دیگران.

6- دویدن از بی پولی به آسانی می‌تواند به وسواس بدل شود و نگذارد از زندگی کام بجویی. چه سود اگر آدمی همه جهان را به دست آورد اما روحش را از دست بدهد؟ پول خادمی بی‌همتا اما اربابی مستبد است.

7- آنان که هیچ‌گاه از آنچه می‌کنند به راستی لذت نمی‌برند یا آنان که از رویاهای خود دست کشیده‌اند به گروه مردگان زنده متعلقند.

8- نبوغ یعنی به انجام‌رساندن آنچا از آن لذت می‌برید . هر روز باید چنان زندگی کنی که گویی آخرین روز زندگی توست.

9- نباید با این احساس مهیب بمیری که ترس‌هایت عظیمتر از رویاهایت بود و هیچ‌گاه درنیافتی که به راستی از چه لذت می‌بری.

10- به محض اینکه بتوانم ارباب تقدیرم باشم قادر به انجام هرکار خواهم بود.

11- بیشتر مردم مانند افرادی که در خواب راه می‌روند پیوسته در سراسر زندگی حواسشان پرت است . براستی چیز ها یا افرادی را که ملاقات می‌کنند نمی‌بینند و به گونه‌ی زندگی می‌کنند که گویی خواب هستند . هرگز در زمان حال زندگی نمی‌کنند. ذهنشان از خطاها و شکست‌هایشان و از ترس‌های آینده آکنده است.

12- گل سرخ مظهر زندگی است و خارهایش نمایانگر راه تجربه اند: آزمون‌ها و محنت‌هایی که هر یک از ما باید برای فهم زیبایی راستین هستی تاب آوریم.

13-همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است.

14-اوضاع و شرایط بیرونی همواره بازتاب حالت ذهنی و درونیترین اعتقاد توست. نگذار ترس هدایتگرت باشد. ترس بدترین دشمن توست.

«میلیونر یک‌شبه،حکایت دولت و فرزانگی»نوشته «مارک فیشر» باترجمه «لی‌لا الوندیان»را نشر دات در 96 صفحه و با قیمت 1300 تومان منتشر کرده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,