Saturday, 18 July 2015
03 August 2020
پرسه‌ای در دیار غربت

«نوروز بهانه‌ای برای هم‌دلی»

2011 March 30

سیمین/ رادیو کوچه

simin@koochehmail.com

در نخستین پرسه در دیار غربت در سال جدید با شما هستم.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

نوروز همیشه فرصت خوبی بوده برای دورهم جمع شدن و هم‌دلی. اعضای خانواده از دور و نزدیک به این بهانه دست‌کم سالی یک بار همگی دور هم جمع می‌شوند و دیداری تازه می‌کنند.

خیلی‌ها هم خسته از یک سال تلاش و فعالیت، چند روزی در گوشه‌ای لختی می‌آسایند یا به دیدار از دیاری دیگر می‌پردازند. به هرحال نوروز به نوعی فرصتی برای دیدار است…

برای ایرانیان خارج از کشور نیز این زمان فرصت‌های جالب توجهی را پدید می‌آورد. گاهی جشنی خودمانی و زمانی دعوت دوستان از ملیت‌های دیگر برای به رخ کشاندن این نشانه کهن تمدن ایرانی. گاهی هم نوروز بهانه‌ای می‌شود برای آن‌که تو بتوانی به تمامی غرور ملی‌ات را به هم‌راه احساساتت با دیگران به اشتراک بگذاری.

در این برنامه به یک خاطره نوروزی از هم‌وطنی دور ازایران گوش فرامی‌دهیم. کاوه جوان برومند ایرانی است که چند سالی است با او آشنا هستم. از جوانان فعالی که هر ایرانی با دیدنشان به داشتن چنین هم‌وطنی افتخار می‌کند. از اهالی ورزش و هنر و دانش و با تسلط کافی به زبان‌های خارجی‌.

او چند سالی است که برای ادامه تحصیلات تکمیلی‌اش خارج از ایران به سر می‌برد و در این برنامه برای ما از نوروز امسال و خاطره‌ای که از یکی از دوستانش که استاد دانش‌گاه و نویسنده‌ای آمریکایی است، دارد می‌گوید.

کاوه با این استاد دانش‌گاه در کنفرانسی آشنا شده و به دلیل تشابه موضوع تحقیقشان ارتباط بیش‌تری با هم پیدا کرده‌اند. کاوه از روی بیوگرافی او متوجه می‌شود که تولدش بیست مارچ هم زمان با آغاز سال نوی ایرانی است و این نکته را به او یادآور می‌شود.

و امسال این نویسنده آمریکایی با او تماس می‌گیرد که اورا برای جشن تولد هفتاد سالگی‌اش به افتخار هم‌زمانی با نوروز ایرانیان دعوت کند. او گفته است که این نخستین باری است که برای خودش جشن تولد می‌گیرد و نوروز انگیزه خوبی برای این کار شده است.

به هرحال تولد و چیدن هفت‌سین و میهمانانی ایرانی به همراه سایر ملت‌ها بهانه‌ای می‌شود برای دور هم جمع‌شدنی دل‌پذیر؛ آن‌هم در نخستین روز بهار در ایران…

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,