Saturday, 18 July 2015
30 March 2023
دستور شمقدری

«تدوین آئین‌نا‌مه‌ای درخصوص ممنوع‌الخروج‌ها»

2009 November 12

درپی نامه سرگشاده تشکل‌های صنفی خانه سینما به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اعتراض به ممنوع الخروج شدن سه نفر از سینماگران ایرانی، جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد در نامه‌ای به مدیر کل نظارت و ارزشیابی این معاونت، دستور بررسی راه‌کارهایی جهت تدوین آئین‌نامه‌ای مدون داده‌است.

شمقدری در این نامه خطاب به علیرضا سجادپور ضمن این‌که نگرانی و دغدغه سینماگران درخصوص مشکل همکاران‌شان را نقطه مشترک همه دانسته، نوشته است: «ما معتقدیم نه‌تنها باید پاسدار حرمت و قدر و منزلت هنرمند که ساحت هنر نیز باید بود و نباید اجازه داد هیچکس و حتی خود هنرمندان به این ساحت مقدس خدشه‌ای وارد نمایند.»

نه‌تنها باید پاسدار حرمت و قدر و منزلت هنرمند که ساحت هنر نیز باید بود و نباید اجازه داد هیچکس و حتی خود هنرمندان به این ساحت مقدس خدشه‌ای وارد نمایند

وی انتشار خبرهایی مبنی بر ممنوع‌التصویر شدن و یا ممنوع الخروج شدن در رسانه‌ها را ناشی از عدم شفافیت و نبود یک آئین‌نامه مبنی بر حفظ منزلت اجتماعی و ملی هنر و هنرمندان عنوان کرده است و افزوده:«بر این اساس ضرورت دارد با کمک صنوف سینمایی و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان عرصه فرهنگ نسبت به تدوین آئین‌نامه حفظ و پاسداری از منزلت هنر و هنرمند بر‌اساس آموزه‌های اسلام، امام، رهبری و قانون اساسی اقدام سریع صورت پذیرد.»

شمقدری تبیین حریم هویت ملی و فرهنگی، تحکیم منافع ملی کشور،تاکید بر عزت و حیثیت و غیرت ایرانی و اسلامی، تنظیم روابط اجتماعی و اخلاقی، پاسداری از منزلت و اعتبار هنرمندان، رعایت امنیت شغلی و حرفه‌ای، تأکید بر حفظ خلاقیت‌ها و زیباشناسی حوزه هنر و اثر هنرمند، تأکید بر باورهای دینی و ملی و  رعایت حقوق مردم و هنرمند را از محورهایی که می‌تواند در این آئین‌نامه گنجانده شودبرشمرده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: