Saturday, 18 July 2015
21 June 2021

«ای ایران/اثرزنده یاد روح الله خالقی/ سنتور: پژمان آذرمینا»

2009 November 13

به یاد روح‌الله خالقی در سالروز مرگ استاد

یکی از محبوب ترین قطعات موسیقی ایرانی که توسط استاد فقید روح الله خالقی ساخته شده و مردم این آهنگ را در قالب سرود ملی ایران و با صدای زنده یاد بنان به خاطر می آورند. شعر این آهنگ توسط مرحوم ملک الشعرا بهار سروده شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: