شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
08 October 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘آدنا’

«انفجار بمب در دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه»

اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۴