Saturday, 18 July 2015
14 August 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘آلودگی هوا’

«غلظت ذرات معلق در هوای سیستان به بیش از چهار برابر حد مجاز رسیده است»

July 6th, 2015

«هوای زنجان برای سومین بار از آغاز سال جاری ناسالم شد»

May 14th, 2015

«آلودگی هوا مناطق غرب و جنوب ایران را به تعطیلی کشاند»

February 9th, 2015

«تعطیلی مدارس تمام مقاطع تحصیلی خوزستان به دلیل آلودگی هوا»

January 31st, 2015

«آلودگی هوا در ایران و کشتار شهروندان»

November 1st, 2014

«بنزین پتروشیمی ایران از گاز تولید می‌شود و سرطان‌زا است»

May 20th, 2014

«ایران دارای آلوده‌ترین هوا در جهان»

April 8th, 2014

«مراجعه بیست هزار نفر در خوزستان به بیمارستان»

November 23rd, 2013

«کارتون/ آلودگی هوا»

November 21st, 2013

«آلودگی در ایران، کشتار آرام شهروندان»

February 13th, 2013

«شاخص آلودگی هوا هم‌چنان در شرایط ‌هشدار‌ است»

January 5th, 2013

«دبستان‌های تهران برای دو روز تعطیل شدند»

January 1st, 2013

«هوای تهران در شرایط بسیار ناسالم»

June 13th, 2011

«آلودگی هوا گریبان شورای شهر را نیز گرفت»

January 22nd, 2011

«ویدئو/بالاخره تهران سفیدپوش شد»

January 12th, 2011

«تشکیل کمیته اضطرار در تهران»

December 11th, 2010

«تهران هم‌چنان در وضعیت هشدار»

December 3rd, 2010

«تعطیلی کابینه افغانستان به دلیل آلودگی هوا»

November 30th, 2010

«ماسک‌ معمولی از ورود گردو‌غبار به ریه جلوگیری نمی‌کند»

August 15th, 2010