شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
11 December 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ابوعلا العفری’

«یک معلم سابق فیزیک، رهبری داعش را به عهده گرفت»

اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۴