Saturday, 18 July 2015
07 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘اداره اطلاعات’

«بازداشت کاوان محمدپور روزنامه‌نگار کرد در مهاباد»

February 27th, 2015

«اعتراض سازمان جهانی نفی‌خشونت درباره تهدیدهای اخیر برعلیه صادق شیرازی»

January 28th, 2015

«بازداشت یک دانشجوی اهل سنت در شیراز»

August 31st, 2014

«بازداشت یک شهروند بهایی در مشهد»

July 10th, 2014

«لغو قرارداد پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به دلیل درویش بودن»

May 4th, 2014

«دستگیری جاسوس انگلیس در کرمان»

December 14th, 2013

«احضار و بازداشت یک فعال دانشجویی کرد»

September 3rd, 2011

«بازداشت وجیه ناشری، شهروند بهایی در ساری»

August 28th, 2011

«احضار برخی دراویش آسیب‌دیده جنگ به اداره اطلاعات»

August 21st, 2011

«احضار و بازجویی سه شهروند بهایی قائم‌شهر»

August 3rd, 2011

«تعویق در برگزاری دادگاه جوادی‌حصار، فعال سیاسی»

July 25th, 2011

«احضار و بازجویی سما رئوفی، شهروند بهایی»

July 20th, 2011

«انتقال فرشی، فعال مدنی آذربایجانی به زندان تبریز»

June 4th, 2011

«احضار بیژن بید‌آباد، درویش اقتصاددان به اداره اطلاعات»

May 24th, 2011

«احضار یکی از دراویش گلپایگان به اداره اطلاعات»

May 10th, 2011

«احضار هفت فعال کارگری سنندجی و بازداشت ۳ تن»

May 1st, 2011

«احضار یک درویش گنابادی به اداره اطلاعات قوچان»

April 15th, 2011

«احضار یکی از دراویش گنابادی در تبعید»

March 5th, 2011

«بازداشت یک‌شهروند بهایی در ساری»

January 23rd, 2011

«بازداشت دو شهروند ساکن ارومیه‌»

January 4th, 2011

«بازداشت یک شهروند بهایی در ساری»

January 2nd, 2011

«انتقال آزاد کمان‌گر به قرنطینه زندان مرکزی سنندج»

October 1st, 2010