Saturday, 18 July 2015
29 November 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ادبیات’

«دنیا با مهاجرت زیبا شد»

December 27th, 2014

«بعضی‌ها نباید بروند»

August 22nd, 2014

«زن عقدی»

August 2nd, 2014

«مردی که می‌خواست شاعر باشد»

August 1st, 2014

«کافکا و اندیشه‌های دینی»

May 31st, 2014

«معشوقه »

January 18th, 2014

«مترجم صدسال تنهایی در آسایشگاه سالمندان»

November 9th, 2013

«به همین ساده‌گی»

October 16th, 2013

«اگزوپری و زبانی مشترک برای همه موجودات»

July 31st, 2013

«خواهر حافظ شیرازی را می‌شناسید؟»

July 21st, 2013

«‫به زن‌ها سرمشق دهید‬»

May 6th, 2013

«محاکمه»

May 4th, 2013

«‫خوردن گوشت حامد‬»

May 2nd, 2013

«اعلام موجودیت و فراخوان جایزه غزل»

April 23rd, 2013

«مرگ پروانه‌ای است آبی»

April 21st, 2013

«کودکانی که با قصه‌ها، خلق می‌کردند»

April 18th, 2013

«چراغ خیابان فراموشی»

April 15th, 2013

«نقاش دلهره‌های ‌زندگی»

April 7th, 2013

«مردی که از دیوارها عبور می‌کرد»

April 6th, 2013

«در پیاده‌روهای فرانکفورت»

April 4th, 2013

«بازوانت به تن من پیوست»

March 31st, 2013

«زندگی در یک فاحشه‌خانه‌ی‌ تگزاسی»

March 24th, 2013

«مرد زنگوله‌دار»

March 23rd, 2013

«هوای‌ بیرون تاریک است»

March 14th, 2013

«اروتیک خوانی در کوچه‌ی‌ برلن تهران»

February 21st, 2013