شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
10 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ادریس عبدی’

« نیوریالیسم ایتالیایی، آلمان سال صفر»

دی ۷ام, ۱۳۹۳

«از جنبش مونتاژ تا واپسین سال‌های صامت سینما»

فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۳