Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘اروپا’

«کارزار فشار بر رهبران اروپا برای نجات مهاجران »

June 21st, 2015

«تظاهرات جنبش بیداری برای آزادی در هایدلبرگ آلمان»

July 30th, 2014

«هوایی گرم در روز ملی بلژیک»

July 22nd, 2013

«قطع پخش شبکه‌های تلویزیونی ایران از ماهواره اینتل‌ست»

July 1st, 2013

« راه‌آهن مشترک میان افغانستان، ترکمسنتان و تاجیکستان»

June 26th, 2013

«دوچرخه سوار/آخرین هفته سفر در اروپا»

June 21st, 2013

«معضل نقاب در نروژ»

April 6th, 2013

«محدودیت درآمد برای مدیران ارشد در سوییس»

March 13th, 2013

«فروش گوشت اسب به جای گوساله در اروپا»

February 11th, 2013

«پیروزی سخت بارسلونا و شکست چلسی در اروپا»

October 24th, 2012

«ایران در لیست کشورهای «سفر ممنوع» قرار گرفت»

October 15th, 2012

«نشست‌های دموکراسی‌خواهان و سبز‌ها در غرب اروپا»

July 4th, 2012

«برگزاری نشست ژنو در مورد بحران سوریه بدون ایران»

June 28th, 2012

«بودیسم در اروپا»

May 14th, 2012

«پرتاب موفقیت‌آمیز موشک دوربرد توسط هند»

April 19th, 2012

«قطع خدمات بانکی سوییفت به ایران»

March 16th, 2012

«صعود چلسی و رئال مادرید از یک هشتم»

March 15th, 2012

«وضعیت بحرانی بازارهای سهام آسیا و اروپا»

March 5th, 2012

«نشست دوستان سوریه برای حل بحران این کشور»

February 24th, 2012

«عدم تاثیر قطع ناگهانی صادرات نفت ایران بر اروپا»

February 21st, 2012

«تحریم نفت ایران و افزایش بحران اقتصادی اروپا»

January 20th, 2012

«فیلسوفان، نویسندگان وهنرمندان فرانسوی مخالف اسلام»

January 11th, 2012

«تشدید تحریم‌های ایران بدون تحریم نفت از سوی اروپا»

December 10th, 2011

«اقدام شش بانک مرکزی برای کمک به بحران مالی»

December 1st, 2011

«احتمال تدوین دور تازه تحریم‌های اروپا علیه ایران»

November 10th, 2011