شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
18 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ازدیاد جمعیت در ایران’

«احساس تبعیض و احساس اختلاف با دیگران»

فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۴

«رشد جمعیت و اظهارنظرهای بی‌خردانه مسوولین»

اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳