شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘استان بینگول ترکیه’

«در حمله به خودرو تبلیغاتی حزب حامی کردها در ترکیه یک نفر کشته شد»

خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴