Saturday, 18 July 2015
07 August 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘اقدام نظامی علیه سوریه’

«اسد خط قرمز جهانی را رد کرده است»

September 9th, 2013

«بحران سوریه تفاهم را در اجلاس گروه ٢٠نامحتمل کرده است»

September 6th, 2013