شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘امیر و کاملیا‌’

«سند قدمت فرهنگ و مدنیت ایران»

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۲

«مشهورترین بنای ساسانی»

فروردین ۲ام, ۱۳۹۲

«یلدا زایش زادروز»

آذر ۲۷ام, ۱۳۹۱

«تووکراسی حکومت خشن و تعصب‌آمیز بهرام دوم»

آذر ۶ام, ۱۳۹۱

«آرام‌گاهی از دوره هخامنشیان»

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱

«دیوار گرگان، سومین دیوار بزرگ جهان»

آبان ۸ام, ۱۳۹۱

«درینکویو شهر زیرزمینی زرتشتیان»

آبان ۲ام, ۱۳۹۱

«مرکز اداری، سیاسی ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی»

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱

«شاپور یکم شاه لایق ساسانی»

شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۱

«تخت ابونصر»

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱

«روستای چال‌طرخان و روستای عشق‌آباد»

مرداد ۲ام, ۱۳۹۱

«نظر بزرگان در‌باره مزدک»

تیر ۱۹ام, ۱۳۹۱

«مزدک پیام‌آور آیین مردم‌گرایی»

تیر ۵ام, ۱۳۹۱

«رکن اساسی و تعیین کننده سیاست دولت ساسانی»

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۱

«مسجد تاریخانه دامغان»

خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱

«هنر معماری ساسانیان»

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱

«امپراطوری ساسانیان»

اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۱

«مانی یکی از پایه‌گذاران هنر و تذهیب»

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱

«اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان»

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۱

«بی‌توجهی یا نابودی تخت جمشید»

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۱

«صلیب پارسی نشانه خدای خورشید ‌ با نه هزار سال قدمت»

فروردین ۷ام, ۱۳۹۱

«یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین خانه‌های دزفول »

اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۰

«جنگل‌های منحصر به فرد و ذخیره زیست کره زمین»

اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۰

«غارچاه نخجیر-یکی از زیباترین غارهای جهان»

اسفند ۸ام, ۱۳۹۰

«ایکوتوریسم و اگروتوریسم در یک روستا»

اسفند ۱ام, ۱۳۹۰