Saturday, 18 July 2015
27 January 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘انتخابات ریاست جمهوری سال 1392’

«انتخابات باید آزاد باشد، همه سلیقه‌ها ثبت‌نام کردند»

May 17th, 2013

«پیش از کاندیداتوری، از نیامدن هاشمی و خاتمی مطمئن شدم»

April 22nd, 2013

«پیش‌شرط آزادی زندانیان سیاسی را لحاظ نکنید»

April 18th, 2013

«شما منجی و قهرمان نیستید، اما کاندیدا شوید»

April 11th, 2013

«چند نمای الکی از یک فضای الکی»

April 7th, 2013

«این‌بار اهل فداکاری نیستم»

April 1st, 2013

«از خشم جنتیِ ثانی تا کشف خس و خاشاک انحرافی»

March 31st, 2013

«برخورد دولت با هر شائبه‌ای نسبت به سلامت انتخابات»

March 25th, 2013

«هاشمی و خاتمی رای منفی سنگینی دارند»

March 24th, 2013

«بهتر است هاشمی در انتخابات شرکت نکند»

March 15th, 2013

«نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری»

March 14th, 2013

«احمدی‌نژاد دارد از فرصت به تهدید بدل می‌شود»

January 15th, 2013

«خون‌سردی خود را در ماه‌های باقی‌مانده از دولت حفظ کنید»

January 13th, 2013

«انتخابات آزاد رمز شورش است»

January 11th, 2013

«انتخابات مهندسی شده و آزاد»

January 10th, 2013