Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘انرژی اتمی’

«ابعاد سیاست انعطاف‌ناپذیری رژیم ایران در صحنه بین‌المللی»

March 11th, 2015

«ایران همه اقدامات را برای شفاف‌سازی برنامه اتمی‌اش انجام نداده است»

October 21st, 2014

«ایران ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش را به شدت کاهش داده است»

May 24th, 2014

«ایران موافقت کرد اطلاعات بیشتری به آژانس ارایه کند»

February 10th, 2014

«آژانس انرژی اتمی در حال بررسی تاسیس دفتر در تهران»

January 13th, 2014

«آن‌چه که از آستین حاشیه بیرون می‌زند»

November 1st, 2013

«درخواست ایران برای از سرگیری مذاکره هسته‌ای با آژانس»

April 20th, 2012

«غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات زیرزمینی ایران آغاز شد»

January 10th, 2012

«مجلس در نحوه هم‌کاری ایران با آژانس تجدید‌نظر می‌کند»

November 13th, 2011

«ایران به نگرانی اتمی آژانس پاسخ صریح بدهد»

November 12th, 2011

«واکنش‌ها به تشریح ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران»

November 9th, 2011

«ایران موظف است با آژانس انرژی اتمی هم‌کاری کند»

November 8th, 2011

«دانش‌مندان خارجی ایران را به مرز توانایی اتمی رسانده‌اند»

November 7th, 2011

«وجود اطلاعاتی تازه درباره ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران»

November 5th, 2011

«پیشنهاد اتمی ایران مانور تبلیغاتی است»

September 15th, 2011

«شفافیتی که ایران نشان داده کافی نبوده است»

September 13th, 2011

«برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری وصل شد»

September 4th, 2011

«تلاش ایران برای تولید یک کلاهک هسته‌ای»

September 3rd, 2011

«آلمانی‌ها به انرژی اتمی، نه گفتند»

August 24th, 2011

«مشخص است که در ترور دانش‌جوی ایرانی نقشی نداشتیم»

July 27th, 2011

«سه‌برابر‌شدن غنی‌سازی ایران باعث نگرانی است»

July 7th, 2011

«هیچ‌کس در تاسیسات خود را مثل ایران بازنکرده است»

January 17th, 2011

«بازدید از مراکز اتمی ایران، ترفند است»

January 5th, 2011

«مخالفت ایران با درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم»

December 4th, 2010

«ایران برای اعتماد سازی تلاش کند»

December 3rd, 2010