شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
10 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘اوتاوا’

«تیراندازی در بنای یادبود جنگ و ساختمان پارلمان کانادا»

آبان ۱ام, ۱۳۹۳