Saturday, 18 July 2015
28 May 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘بیمارستان’

«در حومه تهران ۸۵۰ هزار نفر حتا یک بیمارستان هم ندارند»

February 21st, 2015

«سعید رضوی فقیه، مجبور به امضای برگه ترخیص از بیمارستان شد»

February 8th, 2015

«ایران در تصادفات جاده‌ای رتبه اول دنیا را دارد»

August 16th, 2013

«بسته‌شدن بیش از هشتاد شفاخانه در افغانستان»

February 17th, 2013

«انتقال احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار به بیمارستان»

November 20th, 2012

«انتقال ‌عباس امیرانتظام‌ از بیمارستان به منزل»

September 4th, 2012

«اعتصاب غذای ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی»

August 1st, 2012

«انتقال مجدد حسین رونقی‌ملکی به بیمارستان»

June 4th, 2012

«التون جان و عفونت شدید ریوی»

May 25th, 2012

«اعتصاب غذای حسین رونقی، وبلاگ‌نویس زندانی»

May 24th, 2012

«خاتمی اجازه ملاقات با سحرخیز را نیافت»

March 8th, 2012

«انتقال مجدد سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی به بیمارستان»

March 6th, 2012

«انتقال رضا شهابی، فعال کارگری به بیمارستان»

December 16th, 2011

«طناب را قیچی کن»

August 16th, 2011

«انتقال امین‌زاده اعتصاب‌کننده اوین به بیمارستان مدرس»

June 25th, 2011

«تجاوز و ضرب و شتم دختر دانش‌جو در داخل دانش‌گاه فردوسی مشهد»

June 6th, 2011

«بیش از ۲۵ کشته و زخمی در انفجار بیمارستان افغانستان»

May 22nd, 2011

«اعتراف برلوسکونی به فساد اخلاقی تحت شکنجه سپاه»

April 14th, 2011

«سیزده بدر در دادگاه پرونده غیراخلاقی برلوسکونی»

April 3rd, 2011

«وضعیت وخیم جسمانی آرش صادقی فعال دانش‌جویی»

April 2nd, 2011

«جایزه شما، یک دختر اوکراینی»

March 10th, 2011

«تونس در پی استرداد بن‌علی از عربستان سعودی»

February 21st, 2011

«سه‌شنبه‌ها با حوری»

January 27th, 2011

«گالری/انتقال خواستار، معلم زندانی، به بیمارستان»

January 26th, 2011

«وضعیت وخیم جسمانی نوری‌‌زاد در زندان»

December 16th, 2010