Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘تاتر’

«روزنگاشت/حدیثی از پیر فرزانه»

November 26th, 2012

«نمادشناسی صورتک»

October 30th, 2012

«روزنگاشت‌/‌از شب قوزی تا فرزند صبح با پدر سالار»

April 15th, 2012

«روزنگاشت / از تو برای تو»

February 1st, 2012

«بازی یک ضرورت است، چیزی شبیه نان»

January 25th, 2012

«مضحکه و مقلدبازی در تاتر فرانسه»

January 21st, 2012

«نگاهی به سینما و تاتر ایران»

December 6th, 2011

«نمایش‌های خیابانی در خانه هنرمندان»

September 19th, 2011

«وقتی که دود از کنده بلند نمی‌شود»

August 7th, 2011

«روزنگاشت/برگزیده برای چهره‌ای ماندگار»

July 15th, 2011

«روزنگاشت / آغازی برای فرخ‌لقا با نردبان ترقی»

July 12th, 2011

«روزنگاشت/پرده آخر شروعی برای لوریک»

June 12th, 2011

«بازی در برابر چشمان باز»

June 9th, 2011

«روزنگاشت/خیلی، خیلی پشیمانم، به‌واقع پشیمانم»

April 15th, 2011

«روزنگاشت/ من اکنون بازی نمی‌کنم»

March 16th, 2011

«انصراف کارگردان تاتر از شرکت در جشن‌واره فجر»

February 1st, 2011

«درگذشت لورن ترزیف، بازیگر سینما»

July 4th, 2010

«برگزاری کنفرانس هملت‌زار در لندن»

February 4th, 2010