Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘تحصیل’

«پسرم دیگر به مدرسه نخواهد رفت»

May 12th, 2015

«جلوگیری از ثبت نام دانشجویان ایرانی در یک دانشگاه آمریکایی در انگلیس»

June 29th, 2014

«وسوسه‌های گریز»

June 12th, 2012

«وسوسه‌های گریز»

June 11th, 2012

«ویدئو / می‌تونی حلش کنی؟»

October 25th, 2011

«محرومیت دو ترم از تحصیل برای سه دانش‌جو»

April 19th, 2011

«اولین تجربه‌ی تنهایی»

April 10th, 2011

‌«یک ترم محرومیت از تحصیل محکومیت دانش‌جوی مشهد»

March 26th, 2011

«صدور احکام انضباطی برای دانش‌جویان دانش‌گاه مشهد»

March 9th, 2011

«کمی متفاوت‌تر از چیزی که فکر می‌کردیم»

February 27th, 2011

«ترانه‌های جاودانه کودکی»

February 23rd, 2011

«جوان‌ترین زندانی عضو ستاد موسوی در آستانه محرومیت از تحصیل»

February 22nd, 2011

«‌محرومیت از تحصیل، مهم‌ترین دلیل ترک وطن‌»

January 23rd, 2011

«حکم تعلیق از ادامه تحصیل برای چند دانش‌جو»

December 5th, 2010

«اخراج فعال دانش‌جویی از دانش‌گاه اصفهان»

October 20th, 2010

«محرومیت از تحصیل برای فعال دانشجویی»

September 15th, 2010

«تاریخچه محرومیت از تحصیل»

August 5th, 2010

«وقتی که تحصیل هم جرم می‌شود»

June 8th, 2010