Saturday, 18 July 2015
28 October 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘تورم’

«موج تازه تورم با کاهش درآمدهای ارزی»

March 6th, 2015

«افزایش تورم در کمین اقتصاد ایران»

January 26th, 2015

«نگاهی به کاهش نرخ تورم در ایران»

November 20th, 2014

 «خزان در اقتصاد کشور»

September 29th, 2014

«فراز و نشیب نرخ تورم در فاز دوم هدفمندی»

June 2nd, 2014

«رتبه دوم ایران در تورم، ناکارآمدی سیاست‌های دولت»

May 18th, 2014

«بالا رفتن تورم با افزایش قیمت بنزین»

January 30th, 2014

«معضلات پیش روی دولت یازدهم در طرح هدفمندی یارانه‌ها»

October 17th, 2013

«ایران در جایگاه سوم بالاترین تورم دنیا قرار دارد»

August 14th, 2013

«وعده‌های ناکارآمد نامزدان در حوزه اقتصاد»

June 8th, 2013

«بیش از ۲۷ درصد، نرخ تورم در ایران، در پایان آذرماه»

January 9th, 2013

«صورت حسابت را خودت جمع بزن»

October 1st, 2012

«احتمال بی‌اثر شدن یارانه‌ نقدی با گرانی‌ها در ایران»

April 18th, 2012

«تورم روبه افزایش و آمار متناقض»

April 13th, 2012

«فلج کامل اقتصادی در انتظار خانواده ایرانی»

February 19th, 2012

«قحطی در ایران تا شش ماه دیگر»

January 11th, 2012

«فشار بیش‌ترین تورم بر کم درآمدترین قشر جامعه»

December 30th, 2011

«ناکامی مجدد بانک مرکزی در کنترل بازار»

June 2nd, 2011

«با فساد مبارزه می‌کنیم»

February 27th, 2011

«افزایش تدریجی نرخ تورم»

February 3rd, 2011

«سال سخت برای اقتصاد ایران و جهان»

January 14th, 2011

«ایران، رتبه اول تورم در میان کشورهای منطقه»

April 13th, 2010