شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘جواد لگزیان’

«انقلاب بچه‌بازی نیست»

بهمن ۲۵ام, ۱۳۸۹

«دکترین شوک»

مهر ۲۸ام, ۱۳۸۹

«فردوسی، سرودخوان وحدت ملی»

دی ۲۲ام, ۱۳۸۸

«ضرورت مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیشتر»

دی ۱۵ام, ۱۳۸۸

«وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی»

آذر ۲۴ام, ۱۳۸۸

«به وقت البرز»

آذر ۱۷ام, ۱۳۸۸

«کتاب کوچک فلسفه»

آذر ۳ام, ۱۳۸۸

«زبان، گفتمان و سیاست خارجی ایران»

آبان ۲۶ام, ۱۳۸۸

«راز پولدارشدن»

آبان ۱۹ام, ۱۳۸۸

«سفری شخصی با مارتین اسکورسیزی»

آبان ۱۲ام, ۱۳۸۸

«پانصدسال تاریخ خوزستان»

مهر ۲۸ام, ۱۳۸۸

«رولشتاین: راه سبز امید»

مهر ۲۰ام, ۱۳۸۸

«زنده‌باد مذاکره»

مهر ۱۴ام, ۱۳۸۸

«یک پیشنهاد پلیسی»

مهر ۷ام, ۱۳۸۸

«دو نمایشنامه پر از سکوت»

شهریور ۲۶ام, ۱۳۸۸

«گنجینه ایرانی»

شهریور ۱۹ام, ۱۳۸۸

«سه نمایش در ستایش راستی»

شهریور ۱۰ام, ۱۳۸۸

«ویزای سفر به عهد ناصری»

شهریور ۲ام, ۱۳۸۸

«آذربایجان سرزمین ایرانی»

مرداد ۲۵ام, ۱۳۸۸