Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘حامد کرزی’

«به زودی رییس جمهوری جدید افغانستان سرکار می‌آید»

August 22nd, 2014

«آیا دولت حامد کرزی در روند صلح موفق بوده است»

July 20th, 2014

«جوانان در دولت حامد کرزی چه جایگاهی داشتند»

July 10th, 2014

«معاون اول ریاست جمهوری افغانستان درگذشت»

March 9th, 2014

«موسیقی کلاسیک درافغانستان رو به رکود است»

November 13th, 2013

«سه روز تا پایان ثبت نام نامزدان انتخابات افغانستان»

October 3rd, 2013

«نفر شماره ٢ القاعدە از زندان آزاد شد»

September 21st, 2013

«طالبان مسئولیت حملات خود را به عهده می‌گیرد »

August 24th, 2013

«هواداران والی مقابل ساختمان ولایت هرات خیمه برپا کردند»

July 2nd, 2013

«از چالش‌های پیش روی انتخابات نگرانم»

April 20th, 2013

«دیدار کم سابقه کرزی با مخالفان سیاسی ­اش در کابل»

November 29th, 2012

«رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی حامد کرزی»

September 15th, 2012

«معرفی نامزدان وزارت‌خانه‌های دفاع و امنیت ملی افغانستان»

September 3rd, 2012

«رابرت بیلزسربازآمریکایی در بازداشت بسر می‌برد»

March 23rd, 2012

«موافقت آمریکا با واگذاری بازداشت‌گاه بگرام به دولت افغانستان»

March 9th, 2012

«از تغییر نظر آمریکا در مورد طالبان خرسندم»

December 31st, 2011

«رابطه افغانستان با جهان پس از ۲۰۱۴ باید روشن شود»

November 16th, 2011

«به رییس جمهوری تاجیکستان و نزدیکانش ضربه زنید»

November 16th, 2011

«آمریکا بر فشارها علیه پاکستان ادامه می‌دهد»

October 9th, 2011

«طرح ترور رییس جمهوری افغانستان خنثا شد»

October 6th, 2011

«ریشه ترور ربانی در پاکستان است»

September 30th, 2011

«به جای سیاست به تعلیم و آموزش رو بیاورید»

September 6th, 2011

«کشته‌شدن بیش از سی سرباز آمریکایی و افغان»

August 6th, 2011

«سخن‌گوی حامد کرزی استعفا کرد»

August 1st, 2011

«ترور مشاور رییس جمهوری افغانستان»

July 18th, 2011