Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘حسام میثاقی’

«جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی، به تمامی جامعه زخم می‌زند»

July 18th, 2010

«مختار هوشمند، تنها یک هنرمند است»

July 12th, 2010

«فرزندم بی‌گناه و حکم اعدام، ناعادلانه است»

July 5th, 2010

«بازجوی سپاه در حراست دانشگاه علامه»

June 26th, 2010

«نوازنده‌ای با انگشت قطع‌شده»

June 24th, 2010

«چهار سال در تعقیب و گریز هستم»

June 21st, 2010

‌«نباید به محرومیت از تحصیل عادت کرد‌»

June 19th, 2010

«پناه‌جویان افغان و قبولی گسترده»

June 16th, 2010

«بزرگ‌ترین مشکل، بیماری پسرم»

June 11th, 2010

«وقتی هیچ راهی برایت نمی‌ماند»

June 5th, 2010

«وقتی هیچ راهی برایت نمی‌ماند»

June 2nd, 2010

«تنها دل‌خوشی مادرم، شنیدن صدای مجید بود»

May 26th, 2010

«پایت را از روی خرخره‌ام بردار»

May 19th, 2010

«پرونده پسرم گم شده است»

May 15th, 2010

«افکار عمومی در مقابل اعدام‌ها، سکوت نخواهد کرد»

May 10th, 2010

«اجبار به اعتراف»

April 29th, 2010

«هدف حاکمیت، پاک‌کردن صورت مساله است»

April 8th, 2010

«متهم‌کردن فعالان حقوق‌بشر توسط رسانه‌های ایران»

March 17th, 2010

«سهم نوید از زندگی، یک زندان»

March 6th, 2010

«حرف‌های یک فراری»

January 23rd, 2010

«معرفی کمیته گزارش‌گران حقوق بشر در ایران»

January 22nd, 2010

«حرف‌های یک فراری»

January 22nd, 2010

«در دفاع از گزارش‌گران حقوق بشر»

January 8th, 2010

«گفت‌وگو با عضومرکزی کمیته گزارش گران حقوق بشر»

December 23rd, 2009