Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘حقوق بشر’

«وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد»

June 26th, 2015

«درخواست نسرین ستوده برای پایان دادن به بی‌عدالتی علیه مهدیه گلرو»

January 21st, 2015

«بهاییان قربانیان ریاکاری در جمهوری اسلامی»

December 29th, 2014

«امروز به صدور قطعنامه نیازی نیست»

December 15th, 2014

«موافقت جمهوری اسلامی با سفر گزارشگران حقوق بشری به ایران»

November 12th, 2014

«گزارش کنفرانس جهانی ایلگا ٢٠١۴»

November 8th, 2014

«نیاز به افزایش فشار بین‌المللی بر ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر»

October 31st, 2014

«بدتر شدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران در زمان ریاست‌جمهوری روحانی»

October 30th, 2014

«تلاشی جهانی برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی ایران»

October 28th, 2014

«وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو بررسی می‌شود»

October 25th, 2014

«هفت سال بازداشت موقت، انفرادی، شکنجه و بلاتکلیفی با خطر اعدام»

October 22nd, 2014

«روحانی گزارش احمد شهید را بیانگر واقعیت جامعه ایران نمی‌داند»

September 27th, 2014

«نامه محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی به احمد شهید»

July 12th, 2014

«قاطعیت تنها راه مقابله با ملاها»

July 7th, 2014

«ناوی پیلای خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر در مذاکرات وین شد»

July 3rd, 2014

«بازداشت دو خواهر بهایی ساکن مشهد»

March 31st, 2014

«ظریف در پارلمان اتریش گفت در ایران اعدامی سیاسی وجود ندارد»

March 20th, 2014

«هشدار احمد شهید به نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها در ایران»

March 15th, 2014

«عدم بهبود وضعیت حقوق‌بشر در دولت روحانی»

February 28th, 2014

«حقوق‌بشر کشفی به مراتب مهم‌تر از انرژی هسته‌ای است»

February 5th, 2014

«لاریجانی احمد شهید را احمق شریر خواند»

January 28th, 2014

«مخالفت با اعدام مخالفت با حکم اسلام است»

December 12th, 2013

«حق بشر یا ابزار توسعه»

December 12th, 2013

«زندانی سیاسی کرد و ظلم مضاعف»

September 13th, 2013

«زندگی چندتایی»

August 27th, 2013