Saturday, 18 July 2015
07 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘حمایت’

«عشق و جزا»

August 31st, 2012

«حمایت ایران و پاکستان از رسانه‌های افغان با سیاست خاص»

April 11th, 2012

«ایران، بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان»

December 9th, 2011

«پاکستان از طالبان حمایت کرده و به آن‌ها آموزش می‌دهد»

October 26th, 2011

«ایران سلاح‌های قدرت‌مند به گروه‌های شیعه عراقی داده است»

June 20th, 2011

«تکذیب کاهش آرای انتخاباتی در نتیجه حمایت آیت‌اله خامنه‌ای»

June 2nd, 2011

«سفیران گم‌نام وطن»

May 7th, 2011

«ویدئو/تشکلی برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران»

February 25th, 2011

«ویدئو / حمایت از جنبش سبز در ایران»

February 24th, 2011

«گالری/حمایت از راه‌پیمایی ۲۵ بهمن در واشنگتن»

February 14th, 2011

«عدم حمایت حزب‌اله از دولت حریری»

January 17th, 2011

«‌در حمایت از زندانیان سیاسی، روزه سیاسی می‌گیریم»

December 18th, 2010

«حمایت پکن از برنامه هسته‌ای ایران»

December 11th, 2010

«فراخوان مردمی در حمایت از رهبران جنبش سبز»

September 17th, 2010

«گالری/حمایت از شیوا نظرآهاری در تورنتو»

September 6th, 2010

«حمایت از سکینه محمدی متهم محکوم به اعدام»

July 25th, 2010

«حمایت از سکینه محمدی آشتیانی»

July 24th, 2010

«اعلام حمایت اتحادیه اروپا از معترضان دولت ایران»

February 12th, 2010

«از بیروت تا تهران فریاد آزادی خواهی سر می‌دهیم»

February 5th, 2010