Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دراویش گنابادی’

 «مصطفا دانشجو پس از ۴ سال از زندان آزاد شد»

May 18th, 2015

«نماینده وزیر دادگستری: دراویش صلح‌دوست و آرام هستید»

September 30th, 2014

«بازداشت بیش از ۴٠٠ نفر از دراویش گنابادی»

September 20th, 2014

«قاضی صلواتی در دادگاه انتظامی قضات تبرئه»

July 23rd, 2014

«قدردانی قطب دراویش گنابادی از دراویش، گروه‌ها و فعالان مدنی»

June 26th, 2014

«نوری‌زاد پس از آزادی در فرودگاه تهران به شیراز برگشت»

May 20th, 2014

«محمد نوری‌زاد در شیراز بازداشت شد»

May 20th, 2014

«حکم دو سال حبس برای عبدالغفور قلندری‌نژاد درویش گنابادی»

May 18th, 2014

«پیام‌های تسلیت فعالان و زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ به قطب دراویش»

May 15th, 2014

«صدور جواز کسب برای دراویش با تایید وزارت اطلاعات»

April 14th, 2014

«بیانیه نسرین ستوده در حمایت از دراویش و سایر زندانیان سیاسی»

March 12th, 2014

«دراویش بازداشت شده آزاد شدند»

March 11th, 2014

«بازداشت شماری از دراویش معترض در مقابل دادستانی»

March 10th, 2014

«دراویش بازداشت شده پس از آزادی حاضر به ترک کلانتری نیستند»

March 9th, 2014

«هرچند گاهی یک‌دست هم صدا دارد اما نباید ساکت بنشینیم»

March 8th, 2014

«اعلام حضور دراویش سراسر ایران برای اجتماع مقابل دادستانی تهران»

March 6th, 2014

«نامه شش‌صد تن از دراویش گنابادی لرستان به روحانی»

March 5th, 2014

«هشت سال از تخریب حسینه دراویش گذشت»

February 16th, 2014

«نامه دراویش خوزستان به علی مطهری»

January 21st, 2014

«سه تن از دراویش گنابادی هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند»

January 3rd, 2014

«بیانیه وزارت خارجه آلمان در مورد وضعیت درویش‌های گنابادی»

March 30th, 2013

«به اعتصاب‌غذای خود پایان دهید»

March 29th, 2013

«انتقال متهمان مرتبط با پرونده درویش‌ها به انفرادی»

January 16th, 2013

«شکایت از قاضی صلواتی به دادستان انتظامی قضات»

January 10th, 2013

«اجرای حکم حبس علیرضا روشن، روزنامه‌نگار»

November 18th, 2012